Self Defense Grappling

Self Defense Grappling

Contact: Joe Boucher boucher@roanoke.edu

Come learn Brazilian jiu-jitsu.  Class meets weekly on Wednesday.